Cách xây dựng bể phốt đạt chuẩn cần lưu ý điều gì? Đối với bể tự hoại xây bằng gạch Khi xây dựng bể phốt bằng gạch thì thường bể phốt ta nên xây tường đôi(220mm) hoặc có thể dầy hơn tùy vào gia chủ.  Xây tường theo kiểu 1 hàng dọc xen kẽ một hàng ngang, […]

Continue Reading...